งานปฐมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 270 คน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง KC-200...
Read More