เสวนา “เล่าข่าว ชาว ม.บู”

เสวนา “เล่าข่าว ชาว ม.บู”

ผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ดร. ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์กวีพล สว่างแผ้ว กรรมการคณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายการพูดคุยเชิงเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ณ คลื่น FM 99.75 MHz รายการ “เล่าข่าว ชาว ม.บู” ซึ่งจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.10-15.30 น.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *