การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรัชญา อนุพันธ์  ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  จากกิจกรรม “การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562” ณ เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 101 จัดโดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ซึ่งใช้ชื่อทีมว่า 4 Futur (โฟร์ ฟิวเจอร์)   หัวข้อโครงงาน คือ โปรแกรมคำนวณการจัดสินค้าขึ้นรถบรรทุกอัตโนมัติด้วยเทคนิคกำหนดการเชิงเส้นแบบผสม : กรณีศึกษา บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด โดยมี อาจารย์ผรณกษม อินทรทัต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา