โครงการรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561

โครงการรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  คณะโลจิสติกส์ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. มีพิธีสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรจากอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ เพื่อรับพรและแง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านการงานและชีวิตประจำวัน  เพื่อเป็นสิริมงคล และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน