โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมสวดมนต์ ณ ห้องประมวล จันทร์ชีวะ