ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ขอเชิญนิสิต และบุคลากรทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2560 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานชั้น 2 คณะโลจิสติกส์

**นิสิตสามารถเก็บเป็นชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ได้ค่ะ**