ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ

 

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. คณบดีและคณะผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งของคณบดี และคณะผู้บริหาร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Leave a Reply