ปตท. บรรยายพิเศษฯ

ปตท. บรรยายพิเศษฯ

 

 


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ นิธิฐิมณีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือ และคณะฯ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษเรื่อง ตลาดพลังงานและการค้าพลังงานระหว่างประเทศ ให้กับนิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์วินิจ ศิริจิตร ประธานสาขาการค้าและพาณิชยนาวีให้การต้อนรับ

Leave a Reply