ดร.สราวุธ ลักษณะโต ได้รับเชิญบรรยาย ณ การท่าเรือฯ

ดร.สราวุธ ลักษณะโต ได้รับเชิญบรรยาย ณ การท่าเรือฯ

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Logistics Management” หลักสูตรก้าวสู่ผู้บริหาร รุ่นที่ 62 ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Leave a Reply