ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565

เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะโลจิสติกส์ นั้น คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ในการนี้คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาดังกล่าว