โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์

โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสหศึกษาส่วนงานโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสโมสรนิสิตเป็นตัวเเทนการดำเนินงาน ประสานงานระหว่างนิสิตกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายนอกเเละภายในคณะโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการทำงานอย่างมีระบบเเละประสิทธิภาพ โดยผลการลงคะเเนนเลือกตั้ง พรรคที่ได้รับเรื่อง คือ พรรคเพื่อโลจิส โดยเริ่มปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562