กำหนดการสอบสัมภาษณ์ นิสิตระดับปริญญาโท

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ นิสิตระดับปริญญาโท
วันที่ 1 ธ.ค 2561 เวลา 8.30 น. รายงานตัว ตรวจเอกสาร
ณ ห้องสมุด คณะโลจิสติกส์ ชั้น 3 อาคารใหม่