เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ

เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ

กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้ให้ความรู้และข้อคิดเห็นเชิงวิชาการจากประสบการณ์จริงด้านพาณิชยนาวีไทยมากว่า 20 ปี ทางโทรทัศน์ TNN 24 ช่อง 16 ในรายการ เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ ตอน สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือแห่งเอเชียด้วยคลองไทย