ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ เวลา 10.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่1/2560 และหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้ว ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันที่บริเวณหน้าคณะ

Leave a Reply