ผู้บริหารฯ เข้าพบ ผอ. ศูนย์ฝึก

ผู้บริหารฯ เข้าพบ ผอ. ศูนย์ฝึก

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณบดีและรองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าหารือกับอาจารย์ยุวัน กมลเวชช รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือฝึกวิสูตรสาคร ซึ่งเป็นเรือฝึกที่ใช้ในการออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รวมทั้งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Leave a Reply