เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์
สมัคร Online วันนี้ ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทาง https://grd-admission.buu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณเอกกฤต หรือคุณจารุณี โทร 038-103102

#ปริญญาโท #คณะโลจิสติกส์ #BUULOG #Logistics#BUU #MasterDegree #Logistics and Supply Chain Management