Logistics Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “Port of the Future”

Logistics Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “Port of the Future”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “Port of the Future” ได้รับเกียรติจาก คุณโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เนื้อหาการบรรบายในครั้งนี้ได้ความรู้ และแนวโน้มการพัฒนาของท่าเรือที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคต แผนงานต่างๆ รวมทั้งโครงการก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต