ศึกษาดูงานที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี และบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท

ศึกษาดูงานที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี และบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 นิสิตปริญญาโท รุ่น 16/1 ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) แหลมฉบังคอมเพล็กซ์ และ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management)