รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสาร พร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 คณะโลจิสติกส์ (อาคาร 9 ชั้น) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-3103

รับสมัครทุกวัน ตามเวลาทำการ ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาทำการ สอบถามล่วงหน้าได้ที่ 092-2704740

* งดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-16 พ.ค. 60 เนื่องจากอยู่ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

** ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสมัครสอบได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://li.buu.ac.th/  038-102700 ต่อ 602,603  ก่อน 15 พ.ค. 60

 

เอกสารแนบ

รายละเอียดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

Leave a Reply