ศึกษาดูงานท่าเรือ

ศึกษาดูงานท่าเรือ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท TIPS ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง B4 วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท TIPS ถึงประวัติความเป็นมาโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัท หลังจากบรรยายทางวิทยากรได้นำไปห้องปฏิบัติงานโดยที่วิทยากรและเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าเรือ

 

 

Leave a Reply