โทฟุซัง นมถั่วเหลืองออร์แกนิค 1,000 ล้าน

โทฟุซัง นมถั่วเหลืองออร์แกนิค 1,000 ล้าน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ Logistics Talk ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “กรณีศึกษา โทฟุซัง แรงบันดาลใจจากน้ำเต้าหู้ถุง สู่ธุรกิจนมถั่วเหลืองออร์แกนิคเป้าหมาย 1,000 ล้าน แบรนด์เล็ก ที่กล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่สนใจได้ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรนาม พานิชการ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จำกัด มาบรรยายประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการ ตลอดจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขององค์กร รวมไปถึงกลยุทธ์ทางด้านการตลาด และการสร้างนวัตกรรมของบริษัท ที่ทำให้ยอดขายของบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด จนมีเป้าหมายยอดขายประจำปี 2562 ที่ 1,000 ล้านบาทได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจ ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ทางด้านกลยุทธ์ต่างๆแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมในด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย