รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ป.โท และเอก

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ป.โท และเอก

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (3 รอบ) ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 24 เมษายน 2563
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 -8 มิถุนายน 2563
—-เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ——

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนพร้อมแนบเอกสารการสมัครทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://grd-admission.buu.ac.th/

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-102700 ต่อ 705 และ 707 หรือ 065-8538270