ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากครูและนักเรียน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 50 คน ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล  และให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสาขาอาชีพต่างๆ ให้แก่นักเรียนในอนาคต อีกทั้งยังได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าผลิตภัณฑ์จากโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร