งานประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมด้วยคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดงานประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี ซึ่งในงานครั้งนี้นอกจากการนำเสนอผลงานวิชาการ ของนักวิจัยแล้ว และยังมีการบรรยายพิเศษจาก 3 วิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ได้แก่ คุณนพพร เทพสิทธา อดีตกรรมการบริหารและรองประธานอาวุโสการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คุณจีรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด และคุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)