รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์

รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก กล้าหาญ นิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ และนางสาวนิชาภา ไหวไว ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย