รางวัล Misterstar CSR

รางวัล Misterstar CSR

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมโชค สันติธรรมากร  นิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3  ที่ได้รับรางวัล Misterstar CSR อาสาสมัคร ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  อีกทั้งยังได้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย จากการประกวด Misterstar Thailand 2018   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ  และขอเชิญชมเทปบันทึกการประกวด Mister Star Thailand ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ใน วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 23.00 – 24.00 น.