ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

คณะโลจิสติกส์ ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป