ซิเลซติกาบรรยายสหกิจ

ซิเลซติกาบรรยายสหกิจ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน ที่กำลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณวีณา อักษรแก้ว ตำแหน่ง HR Director บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ เช่น บุคลิกภาพ การวางตัว และการแต่งกาย การเขียน Resume การกรอกเอกสารสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจยื่นเอกสารไปฝึกสหกิจศึกษายัง บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

 

Leave a Reply