ความร่วมมือระหว่างคณะฯกับฐานทัพเรือสัตหีบ

ความร่วมมือระหว่างคณะฯกับฐานทัพเรือสัตหีบ

 

วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2560 คณบดีและรองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ คณะโลจิสติกส์ ได้เข้าพบพลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ และ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะโลจิสติกส์ กับฐานทัพเรือสัตหีบและท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยสอดรับกับแผนเร่งด่วนที่ทางคณะฯจะเปิดหลักสูตรโลจิสติกส์ กลุ่มวิชาเอกเลือก โลจิสติกส์การบิน (Aviation Logistics) ในภาคการศึกษาหน้า 1/2560

Leave a Reply