ตรวจรับรองสถาบันที่ผลิตนายประจำเรือตามมาตรฐาน IMO

ตรวจรับรองสถาบันที่ผลิตนายประจำเรือตามมาตรฐาน IMO

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 กัปตัน ภูเบศ อยู่สุข ประธานสาขาวิทยาการเดินเรือ ได้ต้อนรับนายโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา ให้เกียรติมาตรวจรับรองคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้การรับรองว่าเป็นสถาบันที่ผลิตนายประจำเรือเป็นไปตามมาตรฐาน IMO

Leave a Reply