บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

 

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตจากสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากนิสิตและบุคลากรในคณะส่งมอบให้กับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 (บางพระ) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี นาวาโท ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับกองพัน พร้อมด้วยคณะนายทหารเป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป

Leave a Reply