ประธานในพิธีถวายสังฆทาน

ประธานในพิธีถวายสังฆทาน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทาน ในโครงการบูรพามหาสังฆทาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม 10 ปี จัดโดย ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Leave a Reply