การปรับปรุงกระบวนการจัดทำป้ายบ่งชี้งานด่วนให้ส่งผ่าน E-mail ด้วยระบบ Automate Urgent Tag โดยใช้เครื่องมือ VBA และ Macros

โปรแกรม VBA และ Macros ใช้ทำอะไรได้อีกบ้าง วันนี้รุ่นพี่ปี 4 จะมาแชร์ประสบการณ์จากที่ได้ไปฝึกสหกิจศึกษามาจ้าา ^_^

หัวข้อโครงงาน “การปรับปรุงกระบวนการจัดทำป้ายบ่งชี้งานด่วนให้ส่งผ่าน E-mail ด้วยระบบ Automate Urgent Tag โดยใช้เครื่องมือ VBA และ Macros”
โดย นางสาวจาฏุพัจน์ พุฒิชาติ บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัธยะ ยุวมิตร
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด