ตารางรายชื่อการฝึกซ้อมย่อยเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 6.00 – 16.00 น.

ซ้อมย่อย 61

ลำดับที่ 4416-4550 ซ้อมที่ห้อง LOG – 101

ลำดับที่ 4551-4738 ซ้อมที่ห้อง LOG 2- 401

 

วันที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 6.00 – 16.00 น.

ซ้อมย่อย 62

ลำดับที่ 6650-6859 ซ้อมที่ห้อง LOG – 101

ลำดับที่ 6862-7119 ซ้อมที่ห้อง LOG 2- 401

 

ให้นิสิตมารายงานตัวที่ใต้ตึกคณะโลจิสติกส์ (ตึกใหม่)