วันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00 น. ซ้อมย่อย 61 ลำดับที่ 4416-4550 ซ้อมที่ห้อง LOG - 101 ลำดับที่ 4551-4738 ซ้อมที่ห้อง LOG 2- 401   วันที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00...
Read More