รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา เป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563

จำนวน 5 ทุน

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษา คลิกที่นี่