พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สอบ TOEIC

พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สอบ TOEIC

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นด่านแรก คณะโลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศของนิสิต ทักษะด้านภาษาอังกฤษมีผลต่อการเข้าทำงานในอนาคต ดังนั้นการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษา จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนิสิต

ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 

บรรยายโดย… อาจารย์ Denis Samokhin

 

** เริ่มเรียน วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้อง LOG2 – 704 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

No.

 Date Time

Topic 

1

 Tue 4 Aug 2020

16.30-18.30

· Contracts

2

Thu 6 Aug 2020

16.30-18.30

· Marketing

3

Tue 11 Aug 2020

16.30-18.30

· Business Planning

4

Thu 13 Aug 2020

16.30-18.30

· Conferences

5

Tue 18 Aug 2020

16.30-18.30

· Office Technology

6

Thu 20 Aug 2020

16.30-18.30

· Electronics

7

Tue 25 Aug 2020

16.30-18.30

· Correspondence

8

Thu 27 Aug 2020

16.30-18.30

· Job applying and interviewing

9

Tue 1 Sep 2020

16.30-18.30

· Shopping

10

Thu 3 Sep 2020

16.30-18.30

· Ordering supplies

11

Tue 15 Sep 2020

16.30-18.30

· Shipping

12

Thu 17 Sep 2020

16.30-18.30

· Inventory

13

Tue 22 Sep 2020

16.30-18.30

· General Travel

14

Thu 24 Sep 2020

16.30-18.30

· Eating out

15

Tue 29 Sep 2020

16.30-18.30

· Events

** ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิตคณะโลจิสติกส์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

อัตราค่าลงทะเบียน
1. นิสิตคณะโลจิสติกส์ คนละ 600 บาท
** เมื่อจบหลักสูตรและไปสอบ toeic คณะฯ จะออกค่าสอบให้ 50% ของค่าสมัครสอบ
(นิสิตนำใบเสร็จการสมัครสอบ toeic มาเบิกคณะได้ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

 

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวจารุณี สุขเจริญ

โทร (038)103100 , (038)103102