ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนิสิตเดินเรือผู้ล่วงลับ

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนิสิตเดินเรือผู้ล่วงลับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ –๑๔.๐๐ น. ณ วัดตาลล้อม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือผู้ล่วงลับ เพื่อเป็นการระลึกถึงนิสิตเดินเรือที่ล่วงลับไปแล้ว โดยออกมาทำบุญระลึกถึงพี่น้องนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและมีการทำความสะอาดบริเวณวัด เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และการถวายเพลพระ คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาว พุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการ แผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน