โครงการทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน

โครงการทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน หลังจากจบเทศกาลวันไหลบางแสน ประจำปี 2562