หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้มีการจัดหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 2-3-4 ไม่จำกัดสาขา   เพื่อเชิญชวนนิสิตที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสู่ระดับอุดมศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ใครสนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ https://www.thailand-energy-academy.org/th/register# หรือ กรอกแบบฟอร์มโดยตรง  https://goo.gl/forms/lI7s67ZueScOnnjh1