ความร่วมมือระดับนานาชาติในเครือข่ายยุทธศาสตร์

ความร่วมมือระดับนานาชาติในเครือข่ายยุทธศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน .. 2561 รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดี และผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ เข้าร่วมประชุมโครงการ การติดตามประเมินผลและวางแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินการร่วมมือระดับนานาชาติในเครือข่ายยุทธศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวน 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกวางสี (ประเทศจีน) มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์(ประเทศเมียนม่า) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมหาวิทยาลัยอุตระ (ประเทศมาเลเซีย) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้