พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 สโมสรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้อง KC 300 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิต ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเป็นการแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์