ประชาสัมพันธ์ Line Official

ประชาสัมพันธ์ Line Official

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของคณะโลจิสติกส์ ได้ที่ Line Official ค่ะ