การสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง

ประกาศ.. สำหรับผู้ที่ (จบ ปวส.) มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง
– แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงธุรกิจเรือสำราญ
– แขนงธุรกิจสายการบิน
ขอให้ Scan QR code เข้ากลุ่มเพื่อเข้ารับแจ้งข่าวสารและการสัมภาษณ์ หรือกดลิงค์นี้ค่ะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา ม.บูรพา https://regservice.buu.ac.th/