ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ .ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ .ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาบริหารธุรกิจ