การสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะโลจิสติกส์

การสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท คณะโลจิสติกส์ (สัมภาษณ์ออนไลน์)

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้า line กลุ่มตาม QR CODE หรือตามลิ๊งค์ด้านล่าง

http://line.me/ti/g/Lfsfl6BXCd

2.เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้ให้รายงานตัวโดยพิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง

3.ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลา (9.00-12.00 น.)

4.เมื่อถึงลำดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้งให้เข้าโปรแกรม Google Meet เพื่อสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์

5.เมื่อเข้าไปในกลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์แล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

6.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน

7.สอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 นาที

หมายเหตุ

1.หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กำหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต   หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาที่ คุณเอกกฤต (ใหม่) โทร.062-5639652

2.ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย