ทดสอบวัดความรู้และภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตคณะโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบทดสอบวัดความรู้และภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตคณะโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี

(สำหรับนิสิตปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563)

จำนวน 2 รอบดังนี้

1.นิสิตที่ยังไม่มีผลทดสอบ BUU-CET U ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.ค. 2564
เวลา 10.00-11.30 น.
2. นิสิตที่ยังไม่มีผลทดสอบ BUU-CET U ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ก.ค. 2564
เวลา 13.30-15.00 น.

นิสิตกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2564
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WIO83_l_mEYMByE3f0k2s4XplXvZK3EKweMeBi6gra4/edit#gid=0