กิจกรรมสังสรรค์หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2

กิจกรรมสังสรรค์หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำรุ่น โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 ที่ร้านอาหาร Bluefin Beach Bar & Restaurants โดยภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรม พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้