ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

นางสาวจารุณี สุขเจริญ และนายเอกกฤต เมนะคงคา

โทร 0-3810-3100 (จันทฺร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

 

สมัครออนไลน์ ได้ที่

http://e-admission.buu.ac.th/

 

ประกาศผลการสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561