โครงการสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 2561 MIM Family Meeting 2018

โครงการสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 2561 MIM Family Meeting 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อพิเศษทั้งด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต จาก คุณพิภพ ทาบสุวรรณ Senior Marine Engineer บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “Port Logistics Chain” และคุณกิติพันธุ์ นุตยกุล ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กรรมการผู้จัดการ บริษัท New Trend Development จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท Advance Polymer จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ทักษะการนำเสนอ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ”
นอกจากนั้นยังเปิดประสบการณ์จากรุ่นพี่…สู่รุ่นน้อง โดยศิษย์เก่าของหลักสูตร คุณจักรพันธ์ อ่อนกร Assistant Manager บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) และ คุณสุภัทรา ดวงวงษา แผนก Production Control บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด